Rognerud Eiendom AS

Næringsbygg, Frogner

Næringsbygget stod ferdig våren 2016 og består i all hovedsak av verksted og verkstedkontorer. Bygget er skreddersydd for transport- og anleggsbransjen med smøregrav og traverskraner.

Næringsbygg, Frogner