Rognerud Eiendom AS

Ormlia Døgnhvileplass

Ormlia Døgnhvileplass stod ferdig i 2014 med 47 oppstillingsplasser/ parkeringsplasser for lastebiler.

Ormlia Døgnhvileplass

Det var Statens Vegvesens krav om kjøre- og hviletid som utløste behovet for lastebilparkeringen i Eidsvoll. Ca 20 dekar er opparbeidet med parkeringsplasser for tunge kjøretøy, samt servicebyg med alle fasiliteter. Plassen er døgnåpen og gratis for brukerne.