Rognerud Eiendom AS

Eva K. Rognerud-Merli
Daglig leder

Eva K. Rognerud-Merli har jobbet i bedriften siden 2007, og har det overordnede ansvaret for drift, økonomi og prosjektledelse. Eva er styremedlem og aksjonær.