Næringsbygg, Frogner

Vårt første næringsbygg stod ferdig i 2008. Bygget består i hovedsak av verksted, lager, vaskehall og kontor. Bygget leies ut til bedrifter i entreprenørbransjen. les mer »

Næringsbygg, Frogner

Næringsbygget stod ferdig våren 2016 og består i all hovedsak av verksted og verkstedkontorer. Bygget er skreddersydd for transport- og anleggsbransjen med smøregrav og traverskraner. les mer »

Ormlia Døgnhvileplass

Ormlia Døgnhvileplass stod ferdig i 2014 med 47 oppstillingsplasser/ parkeringsplasser for lastebiler. les mer »

Ubebygd tomt nær E6, Eidsvoll

7 dekar ubebygd tomt i Eidsvoll klar for utvikling. Kun 15 min til Gardermoen og 40 min til Oslo. les mer »

Velkommen til Rognerud Eiendom AS

Her vil du se utviklingen av våre eksisterende eiendommer, samt få et innblikk i vår virksomhet.

Mandag 04/03/19

Næringstomt klar for utvikling, 15 min fra Gardermoen

https://www.finn.no/realestate/businessrent/ad.html?finnkode=141369721

Torsdag 03/09/15

Nytt verkstedbygg på Frogner i Sørum

Rognerud Eiendom AS starter i dag med grunnarbeider til nytt verkstedbygg på Frogner i Sørum. ...

Mandag 10/03/14

Åpning av Ormlia Døgnhvileplass

Mandag 10. mars åpnet statssekretær Bård Hoksrud døgnhvileplassen for tungtransport på ...

Fredag 07/12/12

Signert avtale med Statens Vegvesen

I dag har Rognerud Eiendom AS signert avtale med Statens Vegvesen om å etablere en av landets første ...

Langsiktig verdiskapning gjennom bærekraftig ressursutnyttelse av eiet areal

Rognerud Eiendom AS ble stiftet år 2000 med det formål å utvikle egne eiendommer for utleie, primært til næringsdrift. Eiendomsmassen består idag av flere store næringseiendommer, både bebyg og ubebygd, og bedriften er stadig på utkikk etter nye områder.

Vaskehall på Ausenfjellet

Rognerud Eiendom AS har kapasitet i vaskehallen i Tretjerndalsvegen 58, 2016 Frogner. Vi har gode fasiliteter og lange åpningstider. Vaskehallen leies ut til både private og bedrifter. Ta kontakt for info.

Kontakt oss

Rognerud Eiendom AS

Tretjerndalsvegen 58
2016 FROGNER


Daglig leder: Eva K. Rognerud-Merli

Mobil: 91 55 00 35

E-post: eva@rognerudeiendom.no


Johan Rognerud

Mobil: 92 04 98 31

E-post: johan@rognerudeiendom.no


Kontakt